Anàlisi i gestió dels recursos forestals del Parc del Montnegre i el Corredor. Una aportació de les ciències ambientals

Détails

Ressource 1Télécharger: Borràs et al 2005.pdf (101.12 [Ko])
Etat: Public
Version: Final published version
Licence: Non spécifiée
ID Serval
serval:BIB_5F5A0F9BBF2E
Type
Partie de livre
Sous-type
Chapitre: chapitre ou section
Collection
Publications
Titre
Anàlisi i gestió dels recursos forestals del Parc del Montnegre i el Corredor. Una aportació de les ciències ambientals
Titre du livre
Diagnosi Ambiental del Parc del Montnegre i el Corredor
Auteur⸱e⸱s
Borràs Eduard, Guitart Montse, Moreso Anna, Otero Iago
Editeur
Diputació de Barcelona
Lieu d'édition
Barcelone
Statut éditorial
Publié
Date de publication
2005
Volume
39
Série
Monografies
Pages
49-54
Langue
catalan
Résumé
CAT: L’article resumeix els resultats més destacats del projecte «Anàlisi i gestió dels recursos forestals del Parc del Montnegre i el Corredor». Amb l’objectiu de proposar accions per contribuir a la gestió forestal sostenible s’analitzen els recursos forestals del PMC en el marc de les ciències ambientals. S’estudia l’ecologia, la realitat socioeconòmica i els aspectes legislatius dels recursos forestals i s’avalua la gestió forestal de les finques del PMC, tot diferenciant-les segons la seva titularitat i la presència o absència de PTGMF. Els resultats mostren una diferència considerable entre la gestió forestal de les finques públiques i les privades, i evidencien la importància d’adoptar una estratègia de gestió forestal sostenible a escala de PMC.
ESP: El artículo resume los resultados más destacados del proyecto «Análisis y gestión de los recursos forestales del Parque del Montnegre y el Corredor». Con el objetivo de proponer acciones para contribuir a la gestión forestal sostenible se analizan los recursos forestales del PMC en el marco de las ciencias ambientales. Se estudia la ecología, la realidad socioeconómica y los aspectos legislativos de los recursos forestales y se evalúa la gestión forestal de las fincas del PMC, diferenciando según su titularidad y la presencia o ausencia de PTGMF. Los resultados muestran una diferencia considerable entre la gestión forestal de las fincas públicas y las privadas, y manifiestan la importancia de adoptar una estrategia de gestión forestal sostenible a nivel de PMC.
ANG: The article summarises the most noteworthy results of the project «Forestry resources analysis and management in the Parc del Montnegre i el Corredor». In order to propose actions to contribute to sustainable forestry management, we have analysed the forestry resources of the PMC in the framework of the Environmental Sciences. We have analysed the ecology, the socioeconomic reality and the legislative aspects of forestry resources and assessed the forestry management of the PMC, differentiating them according to their ownership and the presence or absence of the Management and Forest Improvement Technical Plans (PTGMF). The results show a considerable difference between the forestry management of the public and private estates, and demonstrate the importance of adopting a sustainable forestry management strategy for the whole of the PMC.
Open Access
Oui
Création de la notice
16/07/2020 18:09
Dernière modification de la notice
16/07/2020 18:13
Données d'usage