A edición sinóptica e a súa aplicación ao estudo da variación lingüística na lírica galego-portuguesa

Details

Serval ID
serval:BIB_FA122E5E203B
Type
A part of a book
Collection
Publications
Title
A edición sinóptica e a súa aplicación ao estudo da variación lingüística na lírica galego-portuguesa
Title of the book
Trama e urda. Contribucións multidisciplinares desde os estudos galegos
Author(s)
Bermúdez Sabel Helena
Publisher
Consello da Cultura Galega
Publication state
Published
Issued date
12/2015
Editor
Castro Olga, García Liñeira María
Pages
99-115
Edition
2015
Language
galician
Create date
07/04/2019 11:18
Last modification date
20/08/2019 17:25
Usage data