Genome-wide association study in Han Chinese identifies four new susceptibility loci for coronary artery disease

Details

Serval ID
serval:BIB_EAEFA7A09777
Type
Article: article from journal or magazin.
Collection
Publications
Institution
Title
Genome-wide association study in Han Chinese identifies four new susceptibility loci for coronary artery disease
Journal
Nat Genet
Author(s)
Lu X., Wang L., Chen S., He L., Yang X., Shi Y., Cheng J., Zhang L., Gu  C. C., Huang J., Wu T., Ma Y., Li J., Cao J., Chen J., Ge D., Fan Z., Li Y., Zhao L., Li H., Zhou X., Chen L., Liu D., Chen J., Duan X., Hao Y., Wang L., Lu F., Liu Z., Yao C., Shen C., Pu X., Yu L., Fang X., Xu L., Mu J., Wu X., Zheng R., Wu N., Zhao Q., Li Y., Liu X., Wang M., Yu D., Hu D., Ji X., Guo D., Sun D., Wang Q., Yang Y., Liu F., Mao Q., Liang X., Ji J., Chen P., Mo X., Li D., Chai G., Tang Y., Li X., Du Z., Liu X., Dou C., Yang Z., Meng Q., Wang D., Wang R., Yang J., Schunkert H., Samani  N. J., Kathiresan S., Reilly  M. P., Erdmann J., Coronary ARtery DIsease Genome-Wide Replication, Peng X., Wu X., Liu D., Yang Y., Chen R., Qiang B., Gu D.
Working group(s)
Meta-Analysis Consortium
Publication state
Published
Issued date
2012
Volume
44
Number
8
Pages
890-4
Notes
Lu, Xiangfeng
Wang, Laiyuan
Chen, Shufeng
He, Lin
Yang, Xueli
Shi, Yongyong
Cheng, Jing
Zhang, Liang
Gu, C Charles
Huang, Jianfeng
Wu, Tangchun
Ma, Yitong
Li, Jianxin
Cao, Jie
Chen, Jichun
Ge, Dongliang
Fan, Zhongjie
Li, Ying
Zhao, Liancheng
Li, Hongfan
Zhou, Xiaoyang
Chen, Lanying
Liu, Donghua
Chen, Jingping
Duan, Xiufang
Hao, Yongchen
Wang, Ligui
Lu, Fanghong
Liu, Zhendong
Yao, Cailiang
Shen, Chong
Pu, Xiaodong
Yu, Lin
Fang, Xianghua
Xu, Lihua
Mu, Jianjun
Wu, Xianping
Zheng, Runping
Wu, Naqiong
Zhao, Qi
Li, Yun
Liu, Xiaoli
Wang, Mengqin
Yu, Dahai
Hu, Dongsheng
Ji, Xu
Guo, Dongshuang
Sun, Dongling
Wang, Qianqian
Yang, Ying
Liu, Fangchao
Mao, Qunxia
Liang, Xiaohua
Ji, Jingfeng
Chen, Panpan
Mo, Xingbo
Li, Dianjiang
Chai, Guoping
Tang, Yida
Li, Xiangdong
Du, Zhenhan
Liu, Xuehui
Dou, Chenlong
Yang, Zili
Meng, Qingjie
Wang, Dong
Wang, Renping
Yang, Jun
Schunkert, Heribert
Samani, Nilesh J
Kathiresan, Sekar
Reilly, Muredach P
Erdmann, Jeanette
(CARDIoGRAM)
Peng, Xiaozhong
Wu, Xigui
Liu, Depei
Yang, Yuejin
Chen, Runsheng
Qiang, Boqin
Gu, Dongfeng
Nat Genet. 2012 Jul 1;44(8):890-4. doi: 10.1038/ng.2337.
Abstract
We performed a meta-analysis of 2 genome-wide association studies of coronary artery disease comprising 1,515 cases and 5,019 controls followed by replication studies in 15,460 cases and 11,472 controls, all of Chinese Han ancestry. We identify four new loci for coronary artery disease that reached the threshold of genome-wide significance (P < 5 x 10(-8)). These loci mapped in or near TTC32-WDR35, GUCY1A3, C6orf10-BTNL2 and ATP2B1. We also replicated four loci previously identified in European populations (in or near PHACTR1, TCF21, CDKN2A-CDKN2B and C12orf51). These findings provide new insights into pathways contributing to the susceptibility for coronary artery disease in the Chinese Han population.
Keywords
Asian Continental Ancestry Group/*genetics, Case-Control Studies, China, Chromosome Mapping, Coronary Artery Disease/*genetics, European Continental Ancestry Group/genetics, Genetic Predisposition to Disease, Genome-Wide Association Study, Guanylate Cyclase/genetics, Humans, Linkage Disequilibrium, Membrane Glycoproteins/genetics, Plasma Membrane Calcium-Transporting ATPases/genetics, Polymorphism, Single Nucleotide, Proteins/genetics, Receptors, Cytoplasmic and Nuclear/genetics
Create date
10/01/2013 11:44
Last modification date
21/08/2019 5:16
Usage data