پیکار برای سوسیالیسم دموکراتیک در خاورمیانه: گفت‌وگوی «پروبلماتیکا» با جوزف ضاهر

Details

Serval ID
serval:BIB_C9A14AF7A682
Type
Article: article from journal or magazin.
Collection
Publications
Title
پیکار برای سوسیالیسم دموکراتیک در خاورمیانه: گفت‌وگوی «پروبلماتیکا» با جوزف ضاهر
Journal
Problematica
Author(s)
Daher Joseph
Publication state
Published
Issued date
04/2016
Language
persian
Create date
03/06/2017 21:17
Last modification date
20/08/2019 16:44
Usage data