Canvi global i paisatge a la Costa del Tet–Mont-rodon (Matadepera, Vallès Occidental). Analitzar el passat per planificar el futur (1956-2006)

Details

Ressource 1Download: Badia et al 2008.pdf (1412.65 [Ko])
State: Public
Version: Final published version
License: CC BY-NC 4.0
Serval ID
serval:BIB_B01AD09C92E2
Type
Article: article from journal or magazin.
Publication sub-type
Case report (case report): feedback on an observation with a short commentary.
Collection
Publications
Title
Canvi global i paisatge a la Costa del Tet–Mont-rodon (Matadepera, Vallès Occidental). Analitzar el passat per planificar el futur (1956-2006)
Journal
Documents d'Anàlisi Geogràfica
Author(s)
Badia Anna, Otero Iago, Maneja Roser, Estany Gemma, Boada Martí
Publication state
Published
Issued date
2008
Peer-reviewed
Oui
Volume
52
Pages
31-48
Language
catalan
Abstract
El present article té com a objectiu mostrar els resultats de la diagnosi dels canvis en els usos i en les cobertes del sòl a la Costa del Tet–Mont-rodon, al terme municipal de Matadepera
(comarca del Vallès Occidental) ocorreguts entre 1956 i 2006. Aquest estudi s’emmarca dins la teoria de l’anomenat canvi global, el qual es pot definir com un conjunt d’alteracions
ambientals d’escala planetària. El mètode de diagnosi parteix de la necessitat de superar la separació entre natura i cultura, així com de donar un tractament integrat a
l’anàlisi. La combinació de fotografia aèria, treball de camp, documents històrics i fonts orals, entre d’altres, ha permès fer la reconstrucció històrica del paisatge i donar suport a la
iniciativa local de protecció de l’indret, el qual es veu amenaçat per la pressió urbanística del seu entorn.
Open Access
Yes
Create date
14/07/2020 15:35
Last modification date
14/07/2020 15:38
Usage data