Variación gráfica na lírica profana galego-portuguesa: T vs. BV

Details

Serval ID
serval:BIB_AD70BD204DA6
Type
A part of a book
Collection
Publications
Title
Variación gráfica na lírica profana galego-portuguesa: T vs. BV
Title of the book
Cantares de amigos. Estudos en homenaxe a Mercedes Brea
Author(s)
Bermúdez Sabel Helena
Publisher
Universidade de Santiago de Compostela, Servizo de Publicacións e Intercambio Científico
Address of publication
Santiago de Compostela
ISBN
978-84-16533-69-5
Publication state
Published
Issued date
2016
Editor
Corral Díaz Esther, Fidalgo Francisco Elvira, Lorenzo Gradín Pilar
Pages
93-99
Language
galician
Keywords
Antes de 1500, Historia e crítica, Poesía galego-portuguesa
Create date
07/04/2019 11:18
Last modification date
20/08/2019 16:17
Usage data