Les Relacions de gènere en les parelles joves a partir de l'anàlisi dels espais domèstics

Details

Serval ID
serval:BIB_868AD45731DA
Type
Article: article from journal or magazin.
Collection
Publications
Title
Les Relacions de gènere en les parelles joves a partir de l'anàlisi dels espais domèstics
Journal
Revista Catalana de Sociologia
Author(s)
Roca i Escoda Marta
ISSN
1136-8527
Publication state
Published
Issued date
07/2000
Number
12
Pages
11-40
Language
catalan
Abstract
Aquest article és el resultat d'una investigació sobre la construcció i la reproducció de la divisió sexual del treball domèstic en les joves parelles a partir dels espais domèstics. La investigació es concreta en dues anàlisis que es troben estretament interrelacionades. En primer lloc, s'ha tractat la qüestió de la interiorització dels models femenins i masculins a partir de la representació dels estereotips sexuats a la publicitat televisiva. Concretament, s'han volgut posar de manifest les formes dicotòmiques que prenen els estereotips sexuats amb relació als espais. En segon lloc, s'ha portat a terme una anàlisi, a partir d'entrevistes a joves parelles, per veure les diferents representacions i pràctiques quotidianes de la jove i del jove amb relació als espais de casa seva. L'anàlisi mostra fins a quin punt el jove i la jove reconstrueixen les seves identitats de gènere apropiant-se de manera diferent els espais domèstics.
Create date
09/12/2013 15:04
Last modification date
20/08/2019 14:45
Usage data