Integració de fonts d'informació en l'anàlisi socioecològica dels canvis en el paisatge a Matadepera (Vallès Occidental) entre 1931 i 2007

Details

Ressource 1Download: Estany et al. 2008.pdf (559.37 [Ko])
State: Public
Version: Final published version
License: Not specified
Serval ID
serval:BIB_724138110FA0
Type
Article: article from journal or magazin.
Publication sub-type
Case report (case report): feedback on an observation with a short commentary.
Collection
Publications
Title
Integració de fonts d'informació en l'anàlisi socioecològica dels canvis en el paisatge a Matadepera (Vallès Occidental) entre 1931 i 2007
Journal
Treballs de la Societat Catalana de Geografia
Author(s)
Estany Gemma, Badia Anna, Boada Martí, Otero Iago
Publication state
Published
Issued date
2008
Peer-reviewed
Oui
Volume
65
Pages
44-54
Language
catalan
Abstract
En aquest article es presenten els primers resultats de l’anàlisi dels canvis en el paisatge al municipi de Matadepera entre 1931 i 2007, realitzada a partir de l’estudi del canvi d’usos i
cobertes del sòl. La fotointerpretació de les fotografies aèries de l’any 1956 i de les ortofotos de l’any 2004, juntament amb les entrevistes a les fonts orals locals, la documentació
històrica i el treball de camp ha permès l’elaboració de dos mapes de cobertes del sòl a partir dels quals s’ha interpretat l’evolució històrica del paisatge a Matadepera. La combinació
d’aquestes fonts d’informació ha estat un element indispensable per a complementar i validar els resultats de la cartografia i alhora situar els canvis en el seu context socioeconòmic,
històric i local. L’anàlisi mostra com en els últims 80 anys, el poble rural de la primera meitat de segle XX s’ha transformat en un municipi residencial configurat per una extensió
considerable de zones d’interfase urbana-forestal que han anat guanyant terreny a les terres agrícoles i al bosc.
Open Access
Yes
Create date
14/07/2020 14:46
Last modification date
14/07/2020 14:48
Usage data