Obraz "bratskogo cheshskogo naroda" : zhurnal "Slavjane" [L'image du "peuple fraternel tchèque" : la revue Slavjane]

Details

Serval ID
serval:BIB_3F4C80D4627C
Type
A part of a book
Collection
Publications
Institution
Title
Obraz "bratskogo cheshskogo naroda" : zhurnal "Slavjane" [L'image du "peuple fraternel tchèque" : la revue Slavjane]
Title of the book
Inventing Slavia / Izobretenie Slavii
Author(s)
Velmezova Ekaterina
Publisher
Narodni knihovna CR ? Slovanska knihovna
Address of publication
Prague
Publication state
Published
Issued date
2005
Editor
Velmezova  E., Glanc  T., Meyer  H.
Pages
83-98
Create date
19/11/2007 10:17
Last modification date
20/08/2019 13:36
Usage data