Erotomahija ili érotofilija. Neskol'ko zamecanij o satkosti pola.

Details

Serval ID
serval:BIB_14809
Type
A part of a book
Collection
Publications
Institution
Title
Erotomahija ili érotofilija. Neskol'ko zamecanij o satkosti pola.
Title of the book
Nowa swiadomosc plci w modernizmie. Studia spod znaku gender w kulturze polskiej i rosyjskiej u schylku stulecia
Author(s)
Heller L
Publisher
Cracovie, Universitas
Publication state
Published
Issued date
2000
Editor
Ritz G Binswanger C Scheide C.
Pages
213-225
Create date
19/11/2007 10:35
Last modification date
20/08/2019 13:43
Usage data