Θεραπευτική παρακολούθηση φαρμάκων στην Ψυχιατρική και στη Νευρολογία Κατευθυντήριες Οδηγίες στη Νευροψυχοφαρμακολογία, επικαιροποίηση 2017

Details

Serval ID
serval:BIB_117F32710678
Type
Article: article from journal or magazin.
Collection
Publications
Institution
Title
Θεραπευτική παρακολούθηση φαρμάκων στην Ψυχιατρική και στη Νευρολογία Κατευθυντήριες Οδηγίες στη Νευροψυχοφαρμακολογία, επικαιροποίηση 2017
Journal
Archives of hellenic medicine
Author(s)
Schoretsanitis Georg, Pallis E.G., Paulzen Michael, Unterecker Stefan, Schwarz Markus, Conca Andreas, Zernig Gerald, Gründer Gerd, Haen Eckardt, Baumann Pierre, Bergemann Niels, Domschke Katharina, Eckermann G., Egberts Karin, Gerlach Manfred, Greiner Christine, Hefner Gudrun, Jaquenoud Eveline, Laux Gerd, Messer T., Müller M.J., Riederer Peter, Saria Alois, Stegmann B., Steimer Werner, Stingl Julia, Uhr Manfred, Ulrich Sven, Waschgler Roland, Zurek Gabriela, Hiemke Christoph
Publication state
Published
Issued date
2021
Volume
38
Number
6
Pages
817-832
Language
greek
Abstract
The quantification and pharmacological interpretation of drug concentrations in blood (serum or plasma) is widely known as therapeutic drug monitoring (TDM). In clinical practice, TDM is an established precision tool that provides the fundamental prerequisites for personalized treatment. Specifically, in neurology and psychiatry, TDM can be used as part of the process of prescription of medications in specific patient subgroups, including children and adolescents, pregnant women, elderly patients, patients with intellectual disabilities, patients with substance abuse
disorders, individuals with pharmacokinetic idiosyncrasies and forensic patients. Clinicians may consider TDM in the case of lack of clinical response to therapeutic doses of medication, assessment of drug adherence, tolerability and drug-drug interactions. This is the Greek translation of a short summary of the updated consensus guidelines compiled by the TDM task force of the Arbeitsgemeinschaft für Neuropsychopharmakologie und Pharmakopsychiatrie
(AGNP). It includes therapeutic reference ranges, laboratory alert levels, recommendation levels for prescribing TDM for dosage optimization without specific indications, conversion factors, factors for calculation of dosage-related drug concentrations and metabolite-to-parent ratios.
Create date
28/01/2022 12:33
Last modification date
29/01/2022 7:34
Usage data